Nieuws

1e DvdM

De donderdagmorgengroep start elke 1e donderdag van de maand vanaf een andere locatie.

Donderdag 6 juni 2019  starten we om 9.30  uur vanaf het kerkplein in de Breedeweg, tegenover de Buurtsuper Bredeweg 61 6562 DC Groesbeek.
De wandeling is 5- 7 km en gaat eerst naar het voormalige stort, waar je een viertal uitzichtpunten hebt, en dan naar en door de Bruuk (Botterpot).  Daarna koffie/ thee met gebak  in de Buurtsuper aldaar. Bij mooi weer op het terras.
Doppen (altijd) meenemen

Informatie bij Gerry Grutters 024-3971361

Clubkas Campagne Rabobank

Extra inkomsten voor onze vereniging

Onze vereniging doet mee aan de Clubkas Campagne van Rabobank Rijk van Nijmegen. Door middel van stemmen kunnen we extra inkomsten genereren voor onze club. Hoe meer stemmen, hoe meer inkomsten.

Wie kunnen er stemmen?
Van dinsdag 14 mei tot en met woensdag 29 mei 2019 kunnen de leden van Rabobank Rijk van Nijmegen stemmen. Zij ontvangen op 14 mei een stemkaart met een unieke code op de deurmat. Hiermee kunnen ze via een online stemmodule hun stem uitbrengen op de club(s) die zij een warm hart toe dragen. Ieder lid ontvangt vijf te verdelen stemmen, waarvan maximaal twee stemmen op dezelfde club mogen worden uitgebracht.

Wat kun je doen om onze deelname succesvol te maken?
Allereerst: als je lid bent van Rabobank Rijk van Nijmegen breng dan 2 stemmen uit op Nordic Walking Vereniging Groesbeek.

Ga daarnaast bij familie, vrienden en kennissen na of zij lid zijn van Rabobank Rijk van Nijmegen en vraag of zij in mei op onze club willen stemmen.

Wat ook goed werkt is als je een deal sluit met een andere vereniging waar je lid van bent. Als de leden van onze vereniging op de andere vereniging stemmen, dan stemmen zij op ons. Laat het Joyce Knibbeler (voor contactgegevens zie onze website) weten als je zo’n afspraak kunt maken want onze leden moeten daarvan natuurlijk op de hoogte worden gebracht.

 
Meer informatie
Meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne vind je op de website www.rabobank.nl/lokale-bank/rijk-van-nijmegen/sponsoring/. Hier staan ook een aantal documenten met veel voorkomende vragen en antwoorden.

Heel veel succes met het werven van stemmen!

nieuw bestuur

Nieuw bestuur!

Vanaf 1 maart heeft ons bestuur een nieuwe samenstelling.

Er zijn 2 nieuwe bestuursleden; Marianne Latta en Marie-José Van de Bosch. Fijn dat zij zich willen inzetten voor onze club! Veel plezier en succes gewenst en we horen graag eens van hun indrukken. Aad Goppel heeft na 6 jaar het voorzitterschap overgedragen aan Riet Arts. Zij neemt tot na de zomer deze taak op zich. Tegen die tijd zijn de nieuwe bestuursleden ingewerkt en bekijken we opnieuw hoe het voorzitterschap het beste kan worden ingevuld. Uiteraard wordt hier door middel van stemming door de leden over besloten. Ook voor Riet: succes en plezier met het invullen van het interim voorzitterschap!

Het bestuur bestaat nu uit:
Joke Stange, secretariaat
Joyce Knibbeler, communicatie
Marianne Latta
Marie-José van de Bosch
Sjaak Verriet, penningmeester en ledenadministratie
Riet Arts, interim voorzitter

Onze vereniging is er voor en vooral ook door onze leden. Dus als je ideeën hebt, geef die dan door aan een van de bestuursleden. Wellicht kan er invulling aan worden gegeven. De contactgegevens staan op de pagina vereniging van deze website of spreek iemand aan bij het lopen.

Hartelijke en sportieve groet,
Het bestuur

3 nieuwe wandelbegeleiders

3 nieuwe wandelbegeleiders

In het nieuwe jaar heeft onze vereniging er 3 nieuwe (inval)wandelbegeleiders bij, Marian Knops, Riet Arts en Peter Ariaans. Zij krijgen een training van een dagdeel van onze vaste wandeltrainer Bart Putman zodat ze een goede basis hebben. Ondertussen letten ze nu  alvast op de routes die de ervaren wandelbegeleiders lopen. Veel succes gewenst!

Privacy Policy

Privacy Policy

Het bestuur heeft aan de hand van een voorbeeld vanuit de KWBN een Privacy Policy opgesteld voor onze vereniging. Hierin staat omschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens en privacy. Op de pagina vereniging van deze website kun je de Privacy Policy vinden.

Vriendelijke en sportieve groeten, het bestuur

privacy

Nieuwe privacywet, ook voor ons

Op 25 mei gaat er een nieuwe privacywet gelden: de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese wet waar alle organisaties en verenigingen aan moeten voldoen, ook wij dus. De KWBN heeft een stappenplan opgesteld voor wandelclubs. Met dit stappenplan zullen we het omgaan met persoonsgegevens en ons privacybeleid doorlichten en aanscherpen. Het bestuur gaat hiermee de komende tijd aan de slag zodat we niet alleen sportief en gezellig Nordic Walken maar ook AVG-proof worden. Jullie horen er nog van.

Groet, het bestuur.