Vereniging

De vereniging is van en voor alle leden.

We nodigen iedereen dan ook van harte uit om een stukje te schrijven voor de website, al dan niet met foto.

Het stukje kan gaan over alles dat met Nordic Walken en/of onze vereniging te maken heeft. Leuke verhalen, spannende belevenissen, een verslagje van een evenement of de wekelijkse wandeling. Bedenk het maar. Stuur je bericht naar het bestuur: groesbeeknwv@gmail.com.

Ter info:

Huishoudelijk reglement

De statuten zijn op te vragen bij het secretariaat.

Privacy Policy

informatie bij aanmelding

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit een gemotiveerd en enthousiast team.

Interim voorzitter:   
Riet Arts
Tevens aanspreekpunt voor de wandelbegeleiders en contactpersoon voor leden die een tijdje niet (kunnen) komen.
Tel: 06-26350983
e-mail: henkenriet@hotmail.com

Secretaris:
Joke Stange
Tel: 06-15191709
e-mail: groesbeeknwv@gmail.com

Penningmeester/Ledenadministratie:
Sjaak Verriet,
Tel: 024-6632040,
e-mail: sjverriet@upcmail.nl

Bestuursleden:
Marianne Latta
Tel: 024-3581632
e-mail: p.m.latta@caiway.nl

Joyce Knibbeler
Tevens contactpersoon voor de wandelbegeleiders.
Tel: 06-13310216
e-mail: joyceknibbeler@hotmail.com

Marie-José van de Bosch
Tel: 06-11204768
e-mail: mjterinkveld@hotmail.com

Webmasters

Jan van Loon en Femke Cuppen
e-mail:  info@nwvgroesbeek.nl

Onze sponsoren