Wandelen

Wandelen

Bij onze vereniging  wordt onder begeleiding van ervaren wandelbegeleiders gelopen op verschillende niveaus. Hieronder vind je een overzicht van de wandeltijden en het bijbehorende wandelniveau. We starten, tenzij anders aangegeven, vanaf het parkeerterrein bij de Wolfsberg in Groesbeek.

Maandag: 9.30 uur
Er wordt gelopen in meerdere groepen met verschillend niveau, anderhalf  uur, en er is een groep voor één uur.
Donderdag: 9.30 uur
Er wordt gelopen in meerdere groepen met verschillend niveau, anderhalf uur.
Elke eerste donderdag van de maand lopen we een mooie tocht vanaf een andere locatie.
Donderdag: 19.30 uur
Er wordt gelopen in één snelle groep (soms in twee: één snelle en één minder snelle groep), anderhalf uur.
Van september tot april vertrek vanaf de parkeerplaats bij het Vrijheidsmuseum.
Zaterdag: 9.30 uur
Er wordt gelopen in meerdere groepen met verschillend niveau, anderhalf uur. Ook is er een groep die een uur loopt en op vlak terrein blijft. We vertrekken voorlopig weer vanaf de parkeerplaats bij De Wolfsberg.
Als er afgeweken wordt van de gebruikelijke start locatie wordt dit opgenomen in de kalender. Dus bij twijfel: kijk even op de kalenderpagina!

———————————————————————————————————————————–

LOPEN BIJ WEERCODES GEEL, ORANJE en ROOD
Ieder seizoen zijn er wel dagen waarop het KNMI een weercode (weerwaarschuwing) afgeeft. Binnen onze vereniging is het volgende afgesproken over wel – of niet lopen.

  • Weercode geel:  we lopen
  • Weercode oranje: Wandelbegeleiders en bestuur beslissen gezamenlijk of er wel/niet wordt gelopen. Als het Nordic Walken doorgaat loopt ieder op eigen verantwoordelijkheid.
  • Weercode rood: we lopen niet

Het gaat om de weercodes die gelden in het gebied waar we lopen. Op de site van Staatsbosbeheer kun je daar meer over vinden.
Als er niet wordt gelopen ontvangen de leden hierover een mailtje.

Wandelbegeleiders

klik eens op de foto!

Onze enthousiaste wandelbegeleiders: Joke, Kees, Femke, Wilma, Sjaak, Jan, Gerrie, Mirjam, Janneke, Ria, Ysabelle, Sjaak …..en er zijn er nog meer!

Introductiecursus

De enige voorwaarde om mee te kunnen lopen is dat je de techniek van het Nordic Walken beheerst. Om dit te leren bieden wij een cursus techniek aan. We gaan uit van 3×2 uur.  Het aantal uren is mede afhankelijk van “je eigen kunnen”. De lessen kosten € 10,00 per uur.  Je hoeft nog geen eigen poles te hebben. Het lesgeld is inclusief een kopje koffie of thee na de les. Je ontvangt een certificaat van deelname.

Meer info of aanmelden via sjverriet@upcmail.nl

Extra activiteiten ( info ook onder het kopje Kalender)

Naast het wekelijkse lopen worden er gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Hierbij staan sportiviteit en gezelligheid centraal. Denk aan dauwtrappen op Hemelvaart, een snerttocht aan het begin van het nieuwe jaar, een weekend weg en het lopen van de mooie N70-route in het najaar.

Locatie

We vertrekken, tenzij anders vermeld, vanaf de volgende locatie:
parkeerplaats hotel /restaurant “de Wolfsberg” te Groesbeek