Bestuur zoekt versterking

Bestuur zoekt versterking

Wat houdt het in om bestuurslid te zijn?

  • We komen ongeveer eens in de 6 weken bij elkaar, bij een van de bestuursleden thuis.
  • We vergaderen aan de hand van een agenda en bewaken de tijd goed.
  • Lopende zaken worden besproken.
  • Ideeën en signalen van verenigingsleden worden ingebracht evenals die van de bestuursleden.
  • Ook komen meer beleidsmatige onderwerpen aan de orde zoals, nu actueel, de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Een hele mond vol. Het komt er op neer dat je als bestuur een aantal procedures helder omschrijft en vastlegt, net als bij de Privacywet.
  • Binnen het bestuur maken we gebruik van ieders kwaliteiten, je hoeft dus niet alles te kunnen.
  • Wel wordt je inbreng en enthousiasme op prijs gesteld zodat we samen de sportieve vereniging blijven waar de leden zich thuis voelen.

Kan het iets voor je zijn?

Als je de vereniging een warm hart toedraagt en wil meedenken, dan is bestuurslid zijn zeker iets voor jou!

Wil je meer info of overleggen dan kun je bij de bestuursleden terecht. De contactgegevens zijn te vinden op de pagina Vereniging.

Graag uiterlijk 14 februari je belangstelling kenbaar maken.